Featured

First blog post

This is the post excerpt.

Advertisements

This is your very first post. Click the Edit link to modify or delete it, or start a new post. If you like, use this post to tell readers why you started this blog and what you plan to do with it.

post

Oduu gammachiisaa!Jiraattota magaalaa Amboofi Naqamtee, akkasumas Oromoota Finfinnee Fiilmiin Daandii Walmaraa isin jala darbeef. Gaaffii fi fedha keessan kabajuun akkaataa sagantaa armaan gadiitti isin daawwachiisuuf qophii xumurreerra.

1/ Ambootti

Gaafa 20/09/2009- Dilbata

Galma yuuniversitii Riiftivaaliitti

Sa’a 8:00 fi 10:00

2/ Naqamteetti

Gaafa 26 fi 27/09/2009

Galma Bul/Mag/ Naqamteetti

Sa’a 8:00 fi 10:00

3/ Finfinneetti irra deebiidhaan

Gaafa 19/09/2009

Galma Giddu Gala Aadaa Oromootti

Sa’a 8:00fi 10tti

Ammarraa eegaluun sagantaa keessan akka sirreeffattan isiniif dhaamaa Maatii, hiriyyootaafi firoota keessan afeeruufi beeksisuun qooda keessan ba’aa!

Kan Oromoo Oluma!

Aartiin keenya Oluma!

Oduu

Oduu Artist  Beekamaaf jaalatamaa feetu of ajjeesiin kan beekamu kaleessa saa 7:00 jalqabee Falmataa Ashabir hidhamuun beekamee jira.
Magaalaa addaa laga xaafoo laga

  • daadhiitti kan qabamee hidhame oggaa tau  sababa isaa adda baafannee isinii dhieessina.